Śp. łagiernik Jerzy Dumnicki (1922-2017)

1 min czytania

Z ogromnym żalem Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK przyjęli wiadomość o śmierci dawnego prezesa naszej organizacji, człowieka prawego i wielkiego serca – Pana Jerzego Dumnickiego. 6 lipca 2017 r. odszedł od nas na wieczną wartę.

Urodzony w Wilnie, żołnierz Okręgu Wileńskiego AK ps. „Kazimierz”. Więzień sowieckich łagrów. Absolwent KUL. Urbanista. Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK w 2002 r.

Cześć Jego pamięci !

Zarząd Stowarzyszenia

 

 

 

Udostępnij ten Artykuł