Śp. MICHAŁ BAUER ps. „Racibor”
(1920-2020)

2 min czytania

Z wielkim żalem informujemy, iż w dniu dzisiejszym – 22.10.2020 r. w wieku 100 lat zmarł w Warszawie zasłużony członek naszego Stowarzyszenia, kombatant AK, łagiernik ppłk Michał Bauer.

Pan Michał Bauer w kampanii wrześniowej 1939 r. walczył w szeregach 5 Pułku Lotniczego, 5 pododdział portów, Wilno-Porubanek/Lida. W okresie II wojny światowej żołnierz Armii Krajowej –  1 kompanii 6 Samodzielnej Brygady AK Wilno pod komendą mjr F. Koprowskiego „Konara”. Uczestnik Akcji „Burza” i Operacji „Ostra Brama”.

Aresztowany przez NKWD 17.08.1944 r. z bronią w ręku, ucieka jednak Sowietom. Powtórnie aresztowany przez NKGB w domu w Wilnie dnia 10.12.1944 r. był więziony w areszcie NKGB przy ul. Słowackiego, a następnie w więzieniu na Łukiszkach. Za zdradę Ojczyzny – przynależność do podziemnej organizacji AK – skazany bez rozprawy sądowej i skierowany do odbycia kary w łagrach sowieckich w Komi ASSR. Do 15.11.1946 r. więzień łagru „Kapitałka” WŻD Workuta, gdzie pracuje w brygadzie ciesielskiej, brygadzie elektryków, jako kierownik cechu elektryków kombinatu „Workut Ugd”.

Zwolniony z łagru 15.11.1946 r. powraca pod koniec listopada 1946 r. do rodzinnego Wilna. Uczestnik podziemia poakowskiego do 1954 r. Następnie repatriował się do Polski, gdzie uzyskał wykształcenie średnie techniczne i pracował jako elektrotechnik, w tym jako specjalista techniczny w Ośrodku Telewizyjnym w Warszawie.

Bardzo aktywny członek naszego Stowarzyszenia, uczestnik szeregu wydarzeń patriotycznych i spotkań z młodzieżą upowszechniających etos Armii Krajowej. Współorganizator corocznych obchodów rocznicowych Operacji „Ostra Brama” realizowanych przez naszą organizację w Wilnie.

Najbliższym i Rodzinie Pana Pułkownika składamy wyrazy głębokiego współczucia. Odszedł nasz Przyjaciel, rówieśnik zwycięstw Wojska Polskiego 1920 r.

Cześć Jego pamięci !  Panie Michale, odpoczywaj w pokoju !

Zarząd Stowarzyszenia wraz z członkami i sympatykami

Wspomnienia Pana Michała na stronie Fundacji Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP”:

http://akfundacjakresy.pl/notacje2/view/micha-bauer/lgJHe

Udostępnij ten Artykuł