śp. Ryszard Gulbinowicz ps. „Ful” (1921-2019)

2 min czytania

Z wielkim żalem informujemy, iż w dniu 08.04.2019 r. zmarł w Warszawie Pan Ryszard Gulbinowicz – żołnierz Wileńskiego Okręgu AK, uczestnik Operacji „Ostra Brama” w Wilnie, więzień sowieckich łagrów. Pogrzeb odbędzie się w dniu 17.04.2019 r. o godz. 15.00 w Kościele św. Wawrzyńca na Reducie Wolskiej w Warszawie.

Pan Ryszard Gulbinowicz urodził się 06.01.1921 r. w Wilnie. W okresie 09.1941-07.1944 r. był żołnierzem Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK jako szeregowy początkowo w kolejowej grupie dywersyjnej na stacji Wilno. Następnie walczył w szeregach 1 kompanii 6 Wileńskiej Brygady AK mjr Koprowskiego (ps. „Konar”). Uczestnik Operacji AK „Ostra Brama” w Wilnie. Aresztowany przez NKWD w swoim mieszkaniu w Wilnie w dniu 10.12.1944 r. do 15.05.1945 r. był więźniem sowieckich więzień w Wilnie – więzienia kolejowego NKWD przy ul. Słowackiego, a następnie Łukiszek. Bez wyroku skierowany do łagrów sowieckich, gdzie odbywał karę w latach 1945-1948 – początkowo w Prawieroczno-Filtracjonnyj Łagrze 0321 w Jełszance koło Saratowa, a następnie w PFŁ nr 0331 – Kutaisi i łagrze W/P nr 204 w Astrachaniu. Ostatnim miejscem uwięzienia Pana Ryszarda był w połowie października 1948 r. łagier nr 284 w Brześciu. Stąd 29.10.1948 r. wraz z innymi więźniami zwolnionymi z łagru, pod konwojem polskiego UB przybył na teren powojennej Polski. Po powrocie skończył studia na Politechnice Warszawskiej i pracował jako inżynier mechanik. Był członkiem naszego Stowarzyszenia oraz Warszawskiego Towarzystwa Wilna i Grodna.

Cześć Jego Pamięci !

Udostępnij ten Artykuł