Śp. TERESA SWOROBOWICZ z d. JANOWICZ
(ps. „Mała) (1932-2020)

3 min czytania

Z głębokim żalem informujemy, iż w dniu 22.09.2020 r. w wieku 88 lat zmarła w Ostródzie kombatantka AK, łagierniczka Teresa Sworobowicz z d. Janowicz.

Urodzona w Czerniowie (pow. Brasław, woj. wileńskie) od 1943 r. służyła w szeregach Obwodu Brasław Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej jako łączniczka i sanitariuszka. Swą służbę kontynuowała w szeregach struktur poakowskich na tym terenie aż do momentu aresztowania w 1948 r. Za ukrywanie żołnierzy AK i działalność konspiracyjną 26.11.1948 r. NKWD aresztowało Panią Teresę, jej rodziców i rodzeństwo. Więziona w Brasławiu i Połocku została skazana na 25 lat łagrów i konfiskatę mienia. Karę odbyła w latach 1949-1955 w łagrach Mordowskiej ASSR. Zwolniona w sierpniu 1955 r. do marca 1957 r. przebywała na przymusowym zesłaniu w Incie, Komi ASSR. Powróciła na teren powojennej Polski w dniu 16.03.1957 r. i zamieszkała w Ostródzie. Po latach spisała i wydała dzięki staraniom rodziny drukiem swoje wspomnienia. Tak wspominała ogłoszenie wyroku :

„…W ostatnim słowie prosiłam o ułaskawienie ze względu na mój młodociany wiek, ale była to tylko czcza formalność, do której nikt nie przywiązywał jakiegokolwiek znaczenia. Wprawdzie w ciągu siedemdziesięciu dwóch godzin od chwili otrzymania wyroku można było złożyć apelację o ułaskawienie (otrzymaliśmy w tym celu kartki i ołówki), co też uczyniliśmy przy pomocy bardziej wykształconych osób, ale nie słyszałam, aby komuś to, choćby w najmniejszej mierze, pomogło. Ogłoszenie wyroków odbyło się ostatniego – szóstego dnia rozprawy, dla wszystkich w ilości sześćdziesięciu osób. Reakcje były różne. Skazania – wieloletnie. Najmniejszy wyrok dziesięciu lat pozbawienia wolności otrzymała znajoma siedemdziesięcioletnia staruszka. Zapanowała ponura rezygnacja. Ja też spokojnie przyjęłam wiadomość o karze dwudziestu pięciu lat więzienia, wymierzonej przez Trybunał Wojskowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Obwodu Połockiego. Miałam wówczas ukończone szesnaście lat. Członkowie mojej najbliższej rodziny: mama, ojciec, bracia Władysław i Kazimierz, siostra Marta i Jadwiga zamężna wraz ze szwagrem, przebywający dotąd, jak się okazało, w tym samym więzieniu, otrzymali po dwadzieścia pięć lat każdy….” (T. Sworobowicz „Moje wspomnienia”, Gdańsk 2018 r.)

Pani Teresa Sworobowicz z d. Janowska zmarła w Ostródzie 22.09.2020 r. Jej pogrzeb odbędzie się 26 września 2020 r. o godzinie 12:00 na cmentarzu przy ul. Spokojnej w Ostródzie.

Najbliższym i Rodzinie zmarłej Pani Teresy składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jej pamięci !
Zarząd Stowarzyszenia

Udostępnij ten Artykuł